نویسنده = سعید ناجی
تعداد مقالات: 9
1. نگاهی دوباره به ویژگی فلسفی و ادبی داستانها در برنامه فبک

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-30

سعید ناجی؛ لیلا مجید حبیبی


2. افسانه‌های ایرانی پریان ابزاری برای فکرپروری کودکان (رهیافتی آموزشی بر اساس نظریة لیپمن)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-86

مهسا رجبی همدانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ سعید ناجی؛ سیمین اسفندیاری


3. مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین متأخر و لیپمن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-36

حمیدرضا محمدی؛ سعید ناجی


4. تاثیر روش حلقه‌ی کندوکاو فلسفی بر مهارت‌های گفت‌وگویی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-110

سعید ناجی؛ سمیه خطیبی مقدم


5. کفایت فلسفی در داستان های فلسفه برای کودکان و نوجوانان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-111

سعید ناجی؛ منصور مرعشی


6. خوانش فلسفی گزیدۀ متون داستانی کلاسیک فارسی متناسب با اهداف برنامۀ فلسفه برای کودکان (گلستان سعدی، بوستان سعدی، مثنوی معنوی، کلیله ‌‌و دمنه)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-100

لیلا مجید حبیبی عراقی؛ حکیمه دبیران؛ منظر سلطانی؛ سعید ناجی سعید ناجی


8. بررسی و تحلیل برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-100

سعید ناجی؛ مسعود صفایی‌مقدم؛ رسنانی هاشم رسنانی هاشم؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ حسین شیخ‌رضایی


9. آموزش تفکر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-141

سعید ناجی؛ سمیه خطیبی مقدم سمیه خطیبی مقدم