دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 1-165 
ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان

صفحه 25-50

محمدرضا سوداگر؛ سید‌موسی دیباج؛ سید‌غلامرضا اسلامی