دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

بررسی و تحلیل داستان «سنگ روی سنگ» هوشنگ مرادی کرمانی در پرتو نظریۀ «فلسفه برای کودکان» متیو لیپمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.30465/fabak.2022.7367

فرشاد اسکندری شرفی؛ خلیل بیگ‌زاده


مقایسه اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان و بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری برانعطاف پذیری روانشناختی در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

غلامرضا محمدی؛ ذبیح پیرانی؛ فیروزه زنگنه مطلق


رابطه کارکردهای اجرایی مغز با هوش و خلاقیت در مربیان پیش دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

شیما تمنایی فر؛ نرجس طحان بیدگلی؛ اعظم السادات خدادادی؛ فرهاد محمدی مصیری


اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر خودکارآمدی خلاق و خودتعیین گری دانش آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

رضا عبدالله زادگان؛ باقر سرداری


ظرفیت داستان در تقویت تفکر انتقادی: ارزیابی داستان‌های نوجوانان از منظر تفکر انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

زهره سعیدی


هایدگر، کتاب‌های تصویری و دعوت از کودکان به تفکر تاملی: امیدواری به پیدایش سوژه‌های پساانسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

امین ایزدپناه


مقایسه معیارهای کودکان برای انتخاب کتاب براساس کتاب‌های پرخواننده کودکان، نظرات کودکان و مربیان کانون پرورش فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.30465/fabak.2022.7691

ناصر نیکو بخت؛ سمیه رضایی


اثربخشی برنامه‌ی آموزش فلسفه برای کودکان(فبک) بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

وریا نوروزی؛ حیدر کریمیان؛ بهنام طالبی


اثربخشی آموزش مبتنی بر «مدل به‌کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان بااستعداد دوره دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی اکبر کبیری؛ یحیی قائدی؛ علی دلاور؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی


واکاوی فضاهای معماری در بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر تحریک هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

راضیه فتحی؛ علی عسگری


اثربخشی قصه خوانی دیالکتیکی بر بهبود خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

فاطمه پورامیررزداری؛ رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی


بررسی نقش میانجی کنترل توجه، تنظیم هیجان و انعطاف شناختی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

پروین دورگرایی؛ رضا صابری؛ وحید منظری توکلی


فراتحلیل تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر ابعاد رشدی (شناختی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی) کودکان و نوجوانان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

سلام رحیمی؛ جواد مصرآبادی؛ فاطمه علی پور


علمی-پژوهشی

اثربخشی آموزش تفکرمراقبتی بر به‌زیستی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

طاهره شفائی؛ الهه حجازی؛ یحیی قائدی


چالش‏ها و راهکارهای آموزش تفکر خلاق در مدارس ابتدایی شهر یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

علی شیروانی شیری؛ ژیلا حیدری نقدعلی؛ صادق رامیان