دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

اثربخشی آموزش تفکرمراقبتی بر به‌زیستی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

طاهره شفائی؛ الهه حجازی؛ یحیی قائدی


خوانشی بر «حلقه‌های یادگیری» وایتهد در بستر «آموزش و یادگیریِ تفکرمحور» و اقتضائات آن در نظام تعلیم و تربیت.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

افضل السادت حسینی؛ شب بو حقگو؛ روح الله کریمی؛ محمد دادرس


بررسی میزان پرداختن به اهداف کلی برنامه‌ی فلسفه برای کودکان از دیدگاه لیپمن در مطالعات اجتماعی پایه‌ی پنجم و ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

مختار ذاکری؛ عذرا علی پور


طراحی و اعتباربخشی الگوی آموزشی و پرورشی صبر بر اساس آموزه‌های اسلامی در دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.30465/fabak.2022.8137

گلستان صیاح کوکیانی؛ محمد رضا سرمدی؛ حمید ملکی؛ مهران فرج الهی؛ سید نورالدین محمودی؛ طاهر محبوبی


تحلیل مجموعه داستان «قصّه‌های مجید» هوشنگ مرادی کرمانی براساس برنامۀ آموزشی فبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

یاسر صفری سه چقایی؛ عبدالرضا نادری فر؛ امیرعباس عزیزی فر


بررسی مفهوم مرگ در گزیده‌ای از آثار ترجمه شدهِ ادبیات کودک (مطالعه موردی شش کتاب داستانی-تصویری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

فاطمه نامجو؛ سارا اسدپور؛ مراد یاری دهنوی


بررسی میزان پردازش مولفه‌های تفکر انتقادی لیپمن در بخش بخوان و بیندیش‌های کتاب‌های فارسی دورة دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

فاطمه جعفری کمانگر؛ آزاده سلیمانی


اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان بر احساس تنهایی و مهار خشم در دوره شیوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.30465/fabak.2022.8271

مهدی واحدی؛ علی اکبر کبیری؛ علی قاسمی


بررسی تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر رشد مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

سید مجتبی بارانی؛ طاهره بهمنی؛ سید محمدامین بارانی


اثر بخشی آموزش فلسفه به کودکان بر صلاحیت های اخلاقی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

رویا زاغی؛ قدسی احقر؛ محسن ایمانی


اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

فریده السادات سجادی پور؛ فاطمه یاوری


تحلیل محتوای هستی‌شناسانه داستان‌های مثنوی مبتنی بر رویکرد محتوایی آموزش تفکر و مناسبت آن با تربیت دینی مقطع ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

زینب اجلالی؛ حسین مومنی مهمویی؛ مرضیه عالی


ارزیابی اثر‌بخشی توان‌بخشی شناختی بر تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی، کاهش مشکلات خواندن و عملکرد خواندن کودکان دارای اختلال یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

فاطمه سوری؛ داود تقوایی؛ محمدمهدی جهانگیری


تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه اجتماع پژوهشی بر کاهش کمرویی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

وحیده دهقان جوپاری؛ معصومه کریمی راد؛ جمال دانایی فر


مقایسه اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی و مداخله مبتنی بر تغییر ذهنیت دوئیک بر بهزیستی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه در دانش آموزان دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

نیلوفر عزیزی؛ رحیم بدری گرگری؛ کیومرث کریمی


واکاوی تجارب معلمان ابتدائی از آموزش مجازی در دوران پاندمی بیماری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

زهرا احمدی؛ غلامحسین رحیمی دوست؛ قدرت اله خلیفه