دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

1. تأملی بر ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در برنامه فلسفه‌برای‌کودکان با تاکید بررمان‌‌های سوکی ‌و پیکسی و کتاب‌ راهنمای آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30465/fabak.2021.6756

رئوف احمدی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ علیرضا محمودنیا


2. تأثیر آموزش به روش فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی بر تفکر خلاق و انگیزش یادگیری دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

سلیمه ایمری؛ معصومه باقرپور


3. اثربخشی قصه گویی به روش هدفمند بر ارزش های زندگی ( مسئولیت پذیری – احترام ) و قضاوت اخلاقی کودکان دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

مریم اسد؛ لیلا مقتدر


4. اشارات تربیتی الگوهای برنامه‌درسی دوره پیش‌دبستانی (با تأکید بر محورهای عاملیت کودک، ماهیت و راهبردهای یاددهی- یادگیری، و صلاحیت حرفه‌ای مربیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

معصومه کیانی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی