دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

بررسی و تحلیل داستان «سنگ روی سنگ» هوشنگ مرادی کرمانی در پرتو نظریۀ «فلسفه برای کودکان» متیو لیپمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.30465/fabak.2022.7367

فرشاد اسکندری شرفی؛ خلیل بیگ‌زاده


اثربخشی آموزش مبتنی بر «مدل به‌کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان بااستعداد دوره دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی اکبر کبیری؛ یحیی قائدی؛ علی دلاور؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی


اثربخشی آموزش تفکرمراقبتی بر به‌زیستی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

طاهره شفائی؛ الهه حجازی؛ یحیی قائدی


چالش‏ها و راهکارهای آموزش تفکر خلاق در مدارس ابتدایی شهر یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

علی شیروانی شیری؛ ژیلا حیدری نقدعلی؛ صادق رامیان


مطالعه اثربخشی بازی‌ رایانه‌ای لِگو بر تفکر‌خلاق نوآموزان دختر و پسر پیش‌دبستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

معصومه رسولی؛ نیلوفر شادمهری؛ زینب انگوتی


شناسایی عوامل موثر بر آگاهی و ارتقای سطح علمی، فکری و فرهنگی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

محمد قیصرزاده؛ فرانک موسوی؛ علیرضا قاسمی


دیدگاه والدین از بازی کودکان: یک پژوهش پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

صابر عبدالملکی؛ نرگس اکرمی؛ معصومه محبوبی ابراهیمی


سنتزپژوهشی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در دوره ابتدایی بر اساس اسناد بالادستی ایران و مطالعات بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

سیده جنت موسوی؛ عباس قلتاش؛ فرزانه واصفیان


مطالعه استدلال اخلاقی دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1401

امین توسلی؛ عظیمه سادات خاکباز؛ افشین افضلی


طراحی چارچوب مفهومی مدرسه دوستدار کودک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

امین باقری کراچی؛ سهراب صادقی؛ محمد امین ایمنی


ارائه الگوی توانمندسازی مهارت‌های زندگی برای کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه روزی (محدوده سنی ۶ تا ۱۲ سال) شهر کرمانشاه در سال 1401-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

سحر رضایی؛ محمود گودرزی؛ کیوان کاکابرایی


تبیین فلسفی "ته‌واریکی" (برنامه ملی تربیت اوان کودکی نیوزیلند) و نقد آن از منظر "فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

محمد پورحسینی؛ علی رضا صادق زاده قمصری؛ ابراهیم طلایی؛ محسن ایمانی


نقش فرسودگی شغلی معلمان (فرسودگی هیجانی و نقصان کفایت شخصی) و ابعاد تعامل معلم- دانش آموز در شادکامی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

عاطفه ملاجعفری؛ مهدی رحیمی


خوانشی بر «حلقه‌های یادگیری» وایتهد در بستر «آموزش و یادگیریِ تفکرمحور» و اقتضائات آن در نظام تعلیم و تربیت.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

افضل السادت حسینی؛ شب بو حقگو؛ روح الله کریمی؛ محمد دادرس


بررسی میزان پرداختن به اهداف کلی برنامه‌ی فلسفه برای کودکان از دیدگاه لیپمن در مطالعات اجتماعی پایه‌ی پنجم و ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

مختار ذاکری؛ عذرا علی پور


طراحی و اعتباربخشی الگوی آموزشی و پرورشی صبر بر اساس آموزه‌های اسلامی در دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.30465/fabak.2022.8137

گلستان صیاح کوکیانی؛ حمید ملکی؛ محمد رضا سرمدی؛ سید نورالدین محمودی؛ طاهر محبوبی


تحلیل مجموعه داستان «قصّه‌های مجید» هوشنگ مرادی کرمانی براساس برنامۀ آموزشی فبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

یاسر صفری سه چقایی؛ عبدالرضا نادری فر؛ امیرعباس عزیزی فر


بررسی مفهوم مرگ در گزیده‌ای از آثار ترجمه شدهِ ادبیات کودک (مطالعه موردی شش کتاب داستانی-تصویری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

فاطمه نامجو؛ سارا اسدپور؛ مراد یاری دهنوی


بررسی میزان پردازش مولفه‌های تفکر انتقادی لیپمن در بخش بخوان و بیندیش‌های کتاب‌های فارسی دورة دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

فاطمه جعفری کمانگر؛ آزاده سلیمانی


اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان بر احساس تنهایی و مهار خشم در دوره شیوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.30465/fabak.2022.8271

مهدی واحدی؛ علی اکبر کبیری؛ علی قاسمی


بررسی تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر رشد مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

سید مجتبی بارانی؛ طاهره بهمنی؛ سید محمدامین بارانی


اثر بخشی آموزش فلسفه به کودکان بر صلاحیت های اخلاقی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

رویا زاغی؛ قدسی احقر؛ محسن ایمانی


اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

فریده السادات سجادی پور؛ فاطمه یاوری


تحلیل محتوای هستی‌شناسانه داستان‌های مثنوی مبتنی بر رویکرد محتوایی آموزش تفکر و مناسبت آن با تربیت دینی مقطع ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

زینب اجلالی؛ حسین مومنی مهمویی؛ مرضیه عالی