دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر احساس تنهایی و مهار خشم در دوره شیوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

مهدی واحدی؛ علی اکبر کبیری؛ علی قاسمی


تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس معیارهای برنامه آموزش فلسفه به کودکان با جهت‌گیری آموزش چندفرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

وریا نوروزی؛ یوسف ادیب؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ رحیم بدری گرگری


واکاوی تجارب معلمان ابتدائی از آموزش مجازی در دوران پاندمی بیماری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

زهرا احمدی؛ غلامحسین رحیمی دوست؛ قدرت اله خلیفه


تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه اجتماع پژوهشی بر کاهش کمرویی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

وحیده دهقان جوپاری؛ معصومه کریمی راد؛ جمال دانایی فر


تأثیر خواندن داستان‌های کلرژوبرت بررشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

کیومرث قیصری گودرزی؛ سعداله احمدی فر؛ حسن قراباغی


تبیین هویت اخلاقی و رفتار مطلوب اجتماعی، مبتنی بر مؤلفه‌های پیشایندی سبک‌های دلبستگی والدین-نوجوان، دلبستگی به مدرسه و خود‌تنظیمی (کنترل تلاشگر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

عصمت مطهرنژاد؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عرب زاده


فرا تحلیل اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت‌های شناختی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

لیلا میرزایی؛ زهرا گلی زاده؛ زهرا صمدی


بررسی نقش ظرفیت‌های شناختی در پیش‌بینی عملکرد حرکتی ژیمناست‌های دختر با توجه به اثر فشار روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

مهتا اسکندرنژاد؛ شیرین یزدانی؛ حسام یاسین خضر


مفهوم‌سازی «مرگ» در داستان‌های کودک: بر اساس طرحواره‌های کاربردشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

امیرحسین زنجانبر


بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی جیگساو بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان نجف‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

محمد صالحی؛ مهدی ابولقاسمی


تجربه زیسته کودکان و نوجوانان از قصه‌گویی آنلاین کانون پرورش فکری استان کردستان در همه‌گیری بحران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

ندا ربیعی؛ رفیق حسنی


ارائۀ الگوی اهداف برنامه درسی فارسی دورۀ ابتدایی مبتنی بر تفکر انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

پریچهر جبلی آده؛ محمد نوریان؛ سودابه عضدالملکی


اثربخشی آموزش تفکر فلسفی به کودکان بر استرس تحصیلی، خویشتن‌داری و تفکر انتقادی دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

عذرا محمدپناه اردکان؛ عظیم شاه منصوری؛ شکوفه متقی؛ فاطمه صانعی فر


تأثیر آموزش دوره‌ی فلسفه برای کودکان بر مؤلفه‌های رضایت از زندگی دانش‌‌آموزان پسر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

علی رهایی؛ عفت عباسی؛ رمضان برخورداری


بررسی ویژگیهای عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی برای کودکان 7 تا 12 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

راضیه قهوچی خلیق؛ عیسی برقی؛ سهراب یزدانی؛ بهنام طالبی؛ مصطفی شیخ زاده