کلیدواژه‌ها = خلاقیت
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر رشد خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6232

ستاره کنعانی هرندی؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپایی


2. چگونگی درک بُعد سوم در کودکان 7 تا 11 سال و پرورش آن

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-69

10.30465/fabak.2020.5699

معصومه رسولی؛ نیلوفر شادمهری


3. اثربخشی آموزش مهارت خلاقیت بر تفکر انتقادی، مهارت اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدائی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-45

10.30465/fabak.2020.4971

فرشته پورمحسنی کلوری؛ فاطمه صبوری؛ مهری مولایی


5. اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان در پرورش خلاقیت کودکان پیش دبستانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-236

10.30465/fabak.2019.4168

فرزانه محمدی؛ هادی کرامتی؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده


6. رابطۀ سبک رفتار رهبری معلم با خلاقیت دانش‌آموزان مدارس راهنمایی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-76

اکبر سلیمان‌نژاد


7. تأثیر یادگیری مشارکتی در تفکر خلاق دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت، در درس علوم تجربی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-19

عباس پورسلیم؛ الهام زمانی؛ کاظم منافی شرف‌آباد


8. بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی در "برنامه فلسفه برای کودکان" بر خلاقیت کودکان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-62

کاوه رستمی؛ ابراهیم رحیمی؛ ویدا رستمی؛ سپیده هاشمی


9. ارتباط اجتماع پژوهشی در برنامۀ فلسفه برای کودکان با روش‌های تدریس فعال و مشارکتی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-126

محسن نقد‌علی؛ زهرا پناهی