کلیدواژه‌ها = خلاقیت
اثربخشی قصه خوانی دیالکتیکی بر بهبود خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 33-58

10.30465/fabak.2023.7707

فاطمه پورامیررزداری؛ رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی


رابطه کارکردهای اجرایی مغز با هوش و خلاقیت در مربیان پیش دبستانی

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 59-76

10.30465/fabak.2023.7599

شیما تمنایی فر؛ نرجس طحان بیدگلی؛ اعظم السادات خدادادی؛ فرهاد محمدی مصیری


بررسی اثربخشی آموزش فلسفه بر پرورش استدلال و خلاقیت دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دختران مقطع متوسطه اول شهر ایلام)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 203-237

10.30465/fabak.2022.7368

سجاد طاهرزاده قهفرخی؛ احسان سایه میری؛ طاهره شاهمرادیان؛ رضا حیدری فرد


رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با نگرش به خلاقیت: میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 301-320

10.30465/fabak.2022.6695

عزت اله منجزی؛ همایون هارون رشیدی؛ کبری کاظمیان مقدم


تأثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر رشد خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 203-230

10.30465/fabak.2021.6232

ستاره کنعانی هرندی؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپایی


چگونگی درک بُعد سوم در کودکان 7 تا 11 سال و پرورش آن

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 47-69

10.30465/fabak.2020.5699

معصومه رسولی؛ نیلوفر شادمهری


اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان در پرورش خلاقیت کودکان پیش دبستانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 213-236

10.30465/fabak.2019.4168

فرزانه محمدی؛ هادی کرامتی؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده


بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی در "برنامه فلسفه برای کودکان" بر خلاقیت کودکان

دوره 3، شماره 6، آذر 1391، صفحه 47-62

کاوه رستمی؛ ابراهیم رحیمی؛ ویدا رستمی؛ سپیده هاشمی