دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، بهمن 1401 (پاییز و زمستان 1401) 
رابطه کارکردهای اجرایی مغز با هوش و خلاقیت در مربیان پیش دبستانی

صفحه 59-76

10.30465/fabak.2023.7599

شیما تمنایی فر؛ نرجس طحان بیدگلی؛ اعظم السادات خدادادی؛ فرهاد محمدی مصیری