کلیدواژه‌ها = فلسفه برای کودکان
تعداد مقالات: 37
26. پرورش هوش معنوی از طریق برنامۀ «فلسفه برای کودکان»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-166

مهرنوش هدایتی؛ مژگان زریباف


27. ارتباط اجتماع پژوهشی در برنامۀ فلسفه برای کودکان با روش‌های تدریس فعال و مشارکتی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-126

محسن نقد‌علی؛ زهرا پناهی


28. فلسفة ویتگنشتاین و برنامة فلسفه برای کودکان (P4C)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-107

یحیی قائدی یحیی قائدی؛ سحر سلطانی


29. «فلسفه برای کودکان» و کنترل پرخاشگری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-134

مهرنوش هدایتی


31. ادبیات داستانی کودکان و نقش آن در رشد تفکر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-37

مژگان رشتچی


32. آیا فلسفه برای کودکان به نسبی‌گرایی می‌انجامد؟

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-119

روح‌الله کریمی


34. فلسفه برای کودکان؛ گامی به‌سوی پیوند فلسفه با جامعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-81

الهام فخرایی


37. کودکان متفکر،روابط میان فردی موثر مطالعه تحقیقی پیرامون تاثیر برنامه" فلسفه برای کودکان" برای ارتباطات اجتماعی کودکان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-145

مهرنوش هدایتی؛ یحیی قائدی یحیی قائدی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ غلامرضا یونسی