کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 17
1. مهارت‌ها، گرایش‌ها و روش‌های تدریس تفکر انتقادی در برنامه‌های درسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-62

10.30465/fabak.2021.5834

پریچهر جبلی آده؛ محمد نوریان؛ سودابه عضدالملکی


4. اثربخشی آموزش مهارت خلاقیت بر تفکر انتقادی، مهارت اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدائی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-45

10.30465/fabak.2020.4971

فرشته پورمحسنی کلوری؛ فاطمه صبوری؛ مهری مولایی


5. امکان و ظرفیت آموزش تفکر انتقادی در بخش «بخوان و بیندیش» از کتب فارسی دورۀ دبستان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-23

زهره احمدی پور اناری؛ مراد یاری دهنوی


6. تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی یا (5E) بر تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-120

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری؛ فیروز محمودی


7. فراتحلیل متغیرهای همبسته با تفکر انتقادی در نظام آموزشی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-36

عیسی جعفری؛ بهزاد رسول زاده


8. مقایسه‌ی میزان گرایش دانش‌آموزان به تفکر انتقادی و خلاقیت و نوآوری بر اساس " جو اجتماعی "

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

صادق ملکی آوارسین؛ سیدمحمد سیدکلان؛ لیلا عیاری؛ غفار کریمیان پور


12. بررسی مهارت‌‌های تفکر انتقادی در رمان‌‌های برگزیدة نوجوان فارسی دهة 80 براساس فهرست پیتر فاسیونه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-26

مریم امیدی‌‌نیا؛ لیلا مکتبی‌‌فرد؛ عصمت مؤمنی


13. پرورش بُردباری در داوری (تفکر)؛ منظری پدیدارشناختی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-46

رمضان برخورداری؛ فرزین بانکی


16. فلسفه برای کودکان؛ گامی به‌سوی پیوند فلسفه با جامعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-81

الهام فخرایی